Barcelona 2002.08.14IMG_0201.JPG

IMG_0202.JPG

IMG_0203.JPG

IMG_0204.JPG

IMG_0205.JPG

IMG_0206.JPG

IMG_0207.JPG

IMG_0208.JPG

IMG_0209.JPG

IMG_0210.JPG

IMG_0211.JPG

IMG_0212.JPG

IMG_0213.JPG

IMG_0214.JPG

IMG_0215.JPG

P8140044.JPG

P8140045.JPG

P8140046.JPG

P8140047.JPG

P8140048.JPG

P8140049.JPG

P8140050.JPG

P8140051.JPG

P8140052.JPG

P8140053.JPG

P8140054.JPG

P8140055.JPG

P8140056.JPG

P8140057.JPG

P8140058.JPG

P8140059.JPG

P8140060.JPG

P8140061.JPG

P8140062.JPG

P8140063.JPG

P8140064.JPG

P8140065.JPG

P8150818-s.JPG

P8150828-s.JPG

P8150838-s.JPG

P8150841-s.JPG

P8150848-s.JPG

P8150854-s.JPG

P8150861-s.JPG

P8150864-s.JPG
2002.08.14
201 Sagrada familia 202 Sagrada familia 203 Sagrada familia 204 Takeshi Nakano, Esteban Abad 205 Julian Llerena, Yolanda Lopez 206 ???, Olga N_ez 207 Olga N_ez, Joan Rivera 208 Esteban Abad, Manuela Abalos 209 Monica Barco, Oscar Ruiz, Francisca Perez, Monica Bermudez 210 Monica Barco, Francisca Perez, Monica Bermudez 211 Jordi Saulo, Takeshi Nakano 212 Saeko Murayama, Tomoyuki Nakamura 213 Hiroaki Kuroki, Kazuhiro Tobiishi, Takahiko Matsueda, Takao Iida 214 Niklas Johansson, Mrs. Johansson 215 Joseph Ferrario, Mrs. Ferrario
044 Yoshinori Fujimine, Monica Bermudez 045 Jun Sekizawa, Monica Bermudez 046 Dwain Winters, Brian Gullet 047 Dwain Winters, Brian Gullet, Evalena Wikstrom 048 Abderrahmane Touati, Marnie Telfer 049 Rie Masho, Sukh Sidhu 050 Nobuyasu Seike, Souichi Ohta, Takeshi Nakano 051 Abderrahmane Touati, Marnie Telfer 052 Lukas Oudejans, Takeshi Nakano, Patrick Dyke 053 Lukas Oudejans, Takeshi Nakano, Patrick Dyke 054 Abderrahmane Touati, Takeshi Nakano, Marnie Telfer 055 Evalena Wikstrom 056 Peter Behnisch, Martin Rose 057 - 065 Barcelona
818 Masho 828 Sakai 838 Murayama, Miyazaki 841 Sagrada 848 Sagrada 854 Miyazaki 861 Matsumura, Nakano 864 Sergei Zinovyev, Nakano